hafif celik yapi

 

 

Yaappıınnıınn eesstteettiiğğiinnddee yyeerreell zzeevvkklleerr vvee ççeevvrreeyyee uuyyuumm etkili olmaktadır

Çelik yapılar  estetik ve yaratıcılığa açık tasarımı özellik gösteren yapılarda üstünlük sağlar.    

 Çevre ile dost
 

 

  
%100 geri dönüşümlüdür, atık malzeme bı Şantiye alanı küçük ve temiz olupulaşım aşamasında çevreyi kirletmezYapımında kuru yöntemler kullanıldığı

ndaninşaatın hiç bir aşaması

nda çevreye zarar vermez. 

Sürdürülebilirlik
 

 

toplam yaşam döngüsü kapsamında

değerlendirildiğinde,malzemenin geri dönüşümü ve yeniden kullanı

labilmesi;
mekanların değişebilir ve genişleyebilir olmasıyapıların kırı

lmadan sökülebilmesi ve yeniden kurulabilmesihedeflenen önemli ölçütlerin ba
şında gelmektedir.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir